• Skład SU 2019/2020

    • Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,
     aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają… 
     Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał… 
     Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności… 
     To nie tylko praca, ale i walka… w obronie porządnych, dzielnych i słabych,
     przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości… 

     Janusz Korczak (1878-1942), pedagog, pisarz


      Przewodnicząca - Kalina Nadworna

     Zastępca - Zuzanna Klajszmidt

     Sekretarz - Oliwia Raczkowska 

     Opiekun - mgr Iwona Stefańska