• Skład SU 2021/2022

    • Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,
     aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają… 
     Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał… 
     Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności… 
     To nie tylko praca, ale i walka… w obronie porządnych, dzielnych i słabych,
     przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości… 

     Janusz Korczak (1878-1942), pedagog, pisarz


      Przewodnicząca - Nikola Rucińska

     Zastępca - Magdalena Klajszmidt

     Sekretarz - Filip Lewandowsk 

     Skarbnik - Zuzanna Pankowska

     Opiekun - mgr Iwona Stefańska