• Dzień Ziemniaka i Dzień Chłopaka, 30.09.2019

     • Relacja fotograficzna z Dnia Ziemniaka i Dnia Chłopaka. 

     • Sprzątanie świata, 20.09.2019

     • Klasa trzecia, czwarta i siódma włączyły się dzisiaj w akcję "Sprzątania świata". Plonem dwóch godzin pracy było kilka worków śmieci i butelek. Uczniowie porządkowali tereny wokół szkoły i drogę do lasu pod opieką p. Iwony Stefańskiej. Dziękujemy p. Patrykowi Łaszewskiemu z UG w Wąpielsku i przede wszystkim p. Sylwestrowi Tołodzieckiemu za pomoc w przeprowadzeniu akcji. Pan Sylwester podarował dzieciom słodycze i sam czynnie przyłączył się do sprzątania.

     • Spotkanie o ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim, 18.09.2019

     • Zajęcia rozpoczęliśmy dzisiaj mszą św. z okazji inauguracji nowego roku szkolnego. Msza odbyła się w dzień patrona dzieci i młodzieży, św. Stanisława Kostki. Następnie odbyło się wzruszające i bardzo ciekawe spotkanie w hali sportowej. Nasz Gość, p. dr Robert Zadura, przybliżył nam postać błogosławionego kapłana – ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. To młody ksiądz katolicki, urodzony w Chełmży, przedwojenny harcerz, który doszedł w Związku Harcerstwa Polskiego do stopnia podharcmistrza. W czasie okupacji niemieckiej, już w drugiej połowie października 1939 roku, został aresztowany i osadzony w toruńskim Forcie VII. Ostatecznie zmarł  chory na tyfus, w obozie w Dachau, w wieku 32 lat, dwa miesiące przed wyzwoleniem obozu. Jest przykładem heroicznej ofiarności wobec współwięźniów. Dziękujemy za wspaniałą lekcję historii.

     • Wybory do Samorządu Uczniowskiego, 16.09.2019

     • Odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

      Przewodnicząca - Kalina Nadworna

      Zastępca - Zuzanna Klajszmidt

      Sekretarz - Oliwia Raczkowska

      Opiekunką SU jest p. Iwona Stefańska

    • Komunikat
     • Komunikat

     • Strona będzie systematycznie przystosowywana do potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Dużych.