• Information about the website operator:

   • Nazwa szkoły
   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radzikach Dużych
   • Telefon
   • 56 4938231
   • Adres szkoły
   • Radziki Duże
    87-337 Wąpielsk
    Poland
   • Adres tej strony
   • www.radziki.edupage.org
   • ePUAP
   • Adres skrzynki ePUAP: /ZSPRadziki