• Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

   Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

   Wstęp deklaracji

   Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radzikach Dużych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.radziki.edupage.org

    

   Dane teleadresowe jednostki:

   Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radzikach Dużych

   87-337 Wąpielsk, Radziki Duże 9B

   tel. 56 493 82 31

   e-mail: spradzikiduze@wapielsk.pl

    

   Data publikacji i aktualizacji:

   Data publikacji strony internetowej: 10.04.2018

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.03.2020

    

   Status pod względem zgodności

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed 23.09.2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
   • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci PDF i skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
   • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
   • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

   Ustawienia na stronie internetowej

   Strony podmiotowe posiadają następujące ułatwienia:

   • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
   • podświetlane linki
   • mapa strony – w lewym górnym rogu.

    

    

   Data sporządzenia deklaracji

   Deklarację sporządzono dnia 2021-01-04

    

   Metoda przygotowania oświadczenia

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Leszek Stefański

   e-mail: spradzikiduze@wapielsk.pl

   telefon: 608051007

   Procedura wnioskowo- skargowa

   Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

    

   Dostępność architektoniczna

   1. W skład budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radzikach Dużych wchodzą 3 budynki: hala sportowa, budynek szkoły podstawowej, budynek po gimnazjum.
   2. Na teren szkoły można wejść furtką od strony hali sportowej, od parkingu oraz po schodach z drogi powiatowej Radziki Duże – Kupno. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się ze wschodniej jego strony. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Parter budynku dostosowany jest dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak opcji wjazdu wózkiem na piętro. W budynku nie ma platformy przyschodowej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Do budynków prowadzi jeszcze 5 wejść: do hali sportowej, do kotłowni,  do piwnicy przez szatnie, do budynku byłego gimnazjum oraz bezpośrednio do przedszkola.
   3. Toaleta znajdująca się na parterze przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
   4. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
   5. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
   6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
   7. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.

   Raport o stanie zapewnienia dostępności Raport_SP.PDF

    
    
    
    

   EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    
  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać